Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
About Kobo Daishi.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

About Kobo Daishi.

kd625-IMG_8967.jpg kd626-20190203_6361.jpg kd627-20190203_6359.jpg kd628-20190203_6181.jpg kd629-20190203_6245.jpg kd630-20190203_6248.jpg kd631-20190203_6246.jpg