Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
About Kitanoumi.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

About Kitanoumi.

kd620-20190203_6167.jpg kd621-20190203_6162.jpg kd622-20190203_6163.jpg kd623-20190203_6165.jpg kd624-20190203_6166.jpg kd625-IMG_8967.jpg kd626-20190203_6361.jpg