Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Straw sandals. near Kobo Daishi statue.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Straw sandals. near Kobo Daishi statue.

kd616-20190203_6345.jpg kd617-20190203_6342.jpg kd618-20190203_6344.jpg kd619-20190203_6346.jpg kd620-20190203_6167.jpg kd621-20190203_6162.jpg kd622-20190203_6163.jpg