Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Kobo Daishi statue built in 1973 for the 1,200th anniversary of his birth. 遍路大師尊像
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Kobo Daishi statue built in 1973 for the 1,200th anniversary of his birth. 遍路大師尊像

kd613-20190203_6387.jpg kd614-20190203_6173.jpg kd615-20190203_6174.jpg kd616-20190203_6345.jpg kd617-20190203_6342.jpg kd618-20190203_6344.jpg kd619-20190203_6346.jpg