Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
About Prayer and Peace Monument.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

About Prayer and Peace Monument.

kd612-IMG_8938.jpg kd613-20190203_6387.jpg kd614-20190203_6173.jpg kd615-20190203_6174.jpg kd616-20190203_6345.jpg kd617-20190203_6342.jpg kd618-20190203_6344.jpg