Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple
kd602-20190203_6168.jpg kd603-20190203_6348.jpg kd604-20190203_6353.jpg kd605-20190203_6354.jpg kd606-20190203_6352.jpg kd606c-IMG_8973.jpg kd606d-IMG_8929.jpg