Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
The pagoda symbolizes Dainichi Nyorai (Mahavairocana).
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

The pagoda symbolizes Dainichi Nyorai (Mahavairocana).

kd600-20190203_6154.jpg kd601-20190203_6157.jpg kd602-20190203_6168.jpg kd603-20190203_6348.jpg kd604-20190203_6353.jpg kd605-20190203_6354.jpg kd606-20190203_6352.jpg