Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Octagonal 5-story pagoda at Kawasaki Daishi Temple. 八角五重塔 (中興塔)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Octagonal 5-story pagoda at Kawasaki Daishi Temple. 八角五重塔 (中興塔)

kd572-IMG_8957.jpg kd573-IMG_8959.jpg kd600-20190203_6154.jpg kd601-20190203_6157.jpg kd602-20190203_6168.jpg kd603-20190203_6348.jpg kd604-20190203_6353.jpg