Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Front and center are the Kawasaki Daishi Temple priests.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple setsubun

Front and center are the Kawasaki Daishi Temple priests.

kd520-20190203_6261.jpg kd521-20190203_6268.jpg kd522-20190203_6273.jpg kd523-20190203_6271.jpg kd524-20190203_6276a.jpg kd525-20190203_6281.jpg kd526-20190203_6285.jpg