Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple setsubun
kd501-20190203_6187.jpg kd502-20190203_6194.jpg kd503-20190203_6191.jpg kd504-20190203_6198.jpg kd505-20190203_6196.jpg kd506-20190203_6199.jpg kd507-20190203_6200.jpg