Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
View from the Dai-hondo main hall.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

View from the Dai-hondo main hall.

kd434-20190203_6135.jpg kd435-IMG_8963.jpg kd436-20190203_6140.jpg kd437-20190203_6139.jpg kd500-20190203_6178.jpg kd501-20190203_6187.jpg kd502-20190203_6194.jpg