Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Kawasaki Daishi Temple, Dai-hondo main worship hall 大本堂
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Kawasaki Daishi Temple, Dai-hondo main worship hall 大本堂

kd430c-IMG_8925.jpg kd431-20190203_6179.jpg kd432-20190203_6180.jpg kd433-20190203_6132.jpg kd434-20190203_6135.jpg kd435-IMG_8963.jpg kd436-20190203_6140.jpg