Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Incense burner
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Incense burner

kd426-20190203_6102.jpg kd427-IMG_8923.jpg kd429-20190203_6115a.jpg kd430-20190203_6118.jpg kd430c-IMG_8925.jpg kd431-20190203_6179.jpg kd432-20190203_6180.jpg