Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Getting closer to Kawasaki Daishi.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple daruma

Getting closer to Kawasaki Daishi.

kd413-IMG_8911.jpg kd414-20190203_6093.jpg kd415-20190203_6095.jpg kd416-20190203_6096.jpg kd417-20190203_6104.jpg kd418-20190203_6400.jpg kd419-20190203_6108.jpg