Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Turn right at the intersection.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple

Turn right at the intersection.

kd402-20190203_6078.jpg kd403-20190203_6080.jpg kd404-20190203_6075.jpg kd405-20190203_6082.jpg kd406-20190203_6085.jpg kd407-20190203_6092.jpg kd408-IMG_8910.jpg