JAPAN PHOTOS by Philbert Ono

*Be sure to wear a mask when traveling.

Daruma dolls.
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple

Daruma dolls.

kd400-20190203_6073.jpg kd401-20190203_6074.jpg kd402-20190203_6078.jpg kd403-20190203_6080.jpg kd404-20190203_6075.jpg kd405-20190203_6082.jpg kd406-20190203_6085.jpg