100-884-29.jpg
Foggy Seto Ohashi Bridge at Sakaide
101-884-30.jpg
Foggy Seto Ohashi Bridge at Sakaide
102-884-31.jpg
Foggy Seto Ohashi Bridge at Sakaide
103-88OHASHIEXPO1.jpg
Miss Seto Ohashi for the Seto Ohashi Expo in 1988.
104-884-25.jpg
Seto Ohashi Expo in 1988
105-884-33.jpg
JR Shikoku Pavilion, Seto Ohashi Expo in 1988
106-884-27.jpg
Shikoku Pavilion, Seto Ohashi Expo in 1988
107-884-36.jpg
Ferris wheel, Seto Ohashi Expo in 1988
108-884-32.jpg
Seto Ohashi Expo in 1988
109-884-24.jpg
Old JR Sakaide Station. Notice the Seto Ohashi Bridge motif.
   
10 files on 1 page(s)