Kishiwada Castle moat

ki043-20090108_0702.jpg kj100-20090920_1136.jpg kj103-20090920_1014.jpg kj137-20090920_1229p.jpg km062-20090807_2532.jpg ko051-19890521-024.jpg ko052-19890521-025.jpg