Kishiwada Castle

ki026-20090108_0763.jpg ki030-20090108_0646.jpg ki043-20090108_0702.jpg kj100-20090920_1136.jpg kj103-20090920_1014.jpg kj137-20090920_1229p.jpg km062-20090807_2532.jpg