Kiyosu Castle

IMG_5783.jpg jIMG_5341a.jpg ki020-20090108_0612.jpg ki026-20090108_0763.jpg ki030-20090108_0646.jpg ki043-20090108_0702.jpg kj100-20090920_1136.jpg