Southwest corner turret 西南隅櫓

na753-20160721_1956.jpg na754-20160721_1955.jpg na755-20160721_1963p.jpg na755g-IMG_4254.jpg na755h-IMG_4277.jpg na756-20160721_1966.jpg na804-IMG_4251.jpg